fbpx
spot_img

Slobino zanimljivo ćoše: Ako niste znali

OLYMPUS DIGITAL CAMERADa li znate kakva je razlika između Celzijusove i Farenhajtove skale za merenje temperature?
Kod prve je temperatura na kojoj se voda pretvara u led označena 0, a kod druge sa 32; kod prve tačku ključanja označava 100, a kod druge 212. – Kako ćemo Celzijusove stepene pretvoriti u Farenhajtove? Ovako:
Temepraturu u Celzijusovim stepenima pomnožimo sa 9, podelimo sa 5 i dodamo 32. Obrnut je postupak kada se od temperature u Farenhajtima oduzme 32, pomnoži sa 5 i podeli sa 9…

Slobodan Osmokrović
Slobodan Osmokrović
Slobodan Osmokrović rođen 21.9.1963 g. u Inđiji, ekonomski tehničar. Živim u vremenu kome ne pripadam.