Slobino zanimljivo ćoše: Beograd kroz vekove… / prvi deo /

U ovom kratkom serijalu osvrnuću se na neke zanimljive kulturno-istorijske činjenice kao sećanje na vreme, ljude i događaje koji su obeležili te preriode.

  1. Prvo ljudsko naselje na teritoriji današnjeg Beograda sagrađeno je u mlađe kameno doba. Od tog vremena na ovom tlu smenjivale su se razne kulture i narodi. Jedan od najvažnijih datuma praistorijskog Beograda je naseljavanje keltskog plemena Skordiska, 279. godine pre naše ere, posle čega je nastao nagli napredak grada.
  2. U doba vladavine kralja Dragutina Beograd je, 1284. godine, prvi put ušao u okvire srpske države. Bio je to rezultat porodičnih veza kralja Dragutina sa ugarskim dvorom. Prelazak pod srpsku vlast odrazio se jačim naseljavanjem srpskog stanovništva. Pod despotom Stefanom Lazarevićem, sinom kneza Lazara, Beograd prvi put u istoriji postaje prestonica Srbije. Beograd pada pod tursku vlast 1521. godine i bio je u ropstvu do 1867. godine.

    Foto: Jovana Kuzmanović
    Foto: Jovana Kuzmanović
Slobodan Osmokrović
Slobodan Osmokrović
Slobodan Osmokrović rođen 21.9.1963 g. u Inđiji, ekonomski tehničar. Živim u vremenu kome ne pripadam.