fbpx
spot_img

Spomenka Denda Hamović – Molitva zamladi

Molitva mi nemir greje
A kamena mis’o moli
Kad grudima grebe, veje
Žara klija, telo boli.

U poljubu mi dlanovi
Majko Sveta, astral željan
Bdi nevidan – sna tonovi
I pupolja Jastva ljiljan.

Polen seje, bol zamladi
Čuva me, u Nadu svije
A dušu mi svu okadi
Mir u nemir tiho lije.

Molitva mi pitalice
Miluje i grudi zari
Zvezde roje lutalice
Tka u jar mir, i umiri.

Majko Blaga, sve pasije
Solilokvij, drhat misli
Nus* svih ljudi u Veri je
Iz Molitve mir izrasli.

Nus* ‒ Duh, intelekt; kod Anaksagore: duša sveta; kod Platona i Aristotela: duša koja misli, a po kojoj se čovek razlikuje od životinje. (grč.)

Alison Van
Spomenka Denda Hamović
Spomenka Denda Hamović
Rođena u Mostaru gde je odrasla i školovala se. Prve pesme su joj štampane u mostarskom listu „Sloboda“ još u osnovnoj školi, a posle dugog perioda pisanja samo za svoju dušu pesme i priče su joj objavljivane u književnim časopisima, novinama, međunarodnim zbirkama, poetskim sajtovima, portalima, zbornicima, leksikonima. Zastupljena je i u antologijama savremenih pesnika 21. veka, a pesme su joj prevedene na ruski, bugarski, engleski i francuski jezik. Objavila je nekoliko zbirki pesama. Od 1992. godine sa suprugom Dragoljubom i ćerkama Marjom i Tihanom živi u Beogradu.