Proricanja sudbine, vidovnjaci i kristalne kugle samo su neki od brojnih vidova tumačenja budućnosti. Ipak, verovatno zbog aure mističnog koja ga okružuje, tarot je jedno od gatanja kome su ljudi u istoriji najčešće pribegavali. Dodatna misterija leži u činjenici da ga ispravno umeju tumačiti samo posvećeni. Naravno, svako može kupiti karte i pročitati priloženo uputstvo. Međutim, samo odabrani mogu da shvate njegovu suštinu i da ih pročitaju na jedini ispravan način, srcem.

Tarot je jedno od gatanja kome su ljudi u istoriji najčešće podlegali. Flick Jöshua Barnett
Tarot je jedno od gatanja kome su ljudi u istoriji najčešće podlegali

Poreklo tarota je neizvesno. Postoje pretpostavke da su preteče ovih karata postojale još u drevnom Egiptu. Pre 4.500 godina egipatski sveštenici su od Boga Tota dobili slike koje su sadržale drevne tajne. Prema drugoj teoriji, grupa mudraca je posle spaljivanja biblioteke u Aleksandriji sva svoja umna blaga pretočila u naslikane simbole. Uz shvatanje da drevna znanja ne smeju svakome da budu dostupna, osmislili su da ih prikriju tako što su od njih napravili društvenu igru – karte.

Prvi pisani izvori o tarotu potiču iz 14. veka iz Kastilje. Spominje se da ih kralj Alfons XI zabranjuje zajedno sa drugim kockarskim igrama. Izvesno je da su u istom veku postojale i u Italiji, gde su ih plemićke porodice koristile kao društvenu igru. Pojedinci su tvrdili da je upravo Italija postojbina tarota i da je dobio ime po reci Taro, pritoci reke Po.

Tarot špilovi se pojavljuju u gotovo 500 različitih verzija. Flickr Numerology Sign
Tarot špilovi se pojavljuju u gotovo 500 različitih verzija

Broj karata je vremenom varirao i danas se „ispravnim“ špilom smatra onaj od 78 karata. Špilova ima u gotovo 500 različitih verzija. Jedan od najpoznatijih je osmislio jedan od najvećih okultista svih vremena Alister Kroli tzv. Thoth.

Verzije su mnogobrojne, a oslikavanja je vremenom postalo krajnje maštovito. Od istorijskih ličnosti na kartama (Cezar, David, Karlo Veliki), preko mitoloških bića do astroloških znakova. Obiluju simboličnim detaljima u čiju suštinu pojedinac ne može lako proniknuti.

Boj karata kod tarota je varirao ali se smatra da je "ispravan" onaj špil koji ima 78 karata. Flickr Kurman Communications, Inc. Tarot
Boj karata kod tarota je varirao ali se smatra da je “ispravan” onaj špil koji ima 78 karata

Koji god špil koristili sa tarotom se, kažu, nemojte šaliti. On ne sme predstavljati zabavu, a još manje društvenu igru. Koristi se po tačno utvrđenim pravilima i istoj osobi se tek jednom mesečno ili ređe treba očitavati sudbina iz njega.

Ima onih koji tarot smatraju naukom koja se dugo izučava i koja nije lako shvatljiva razumu. Zbog svog skrivenog značenja, on i danas često izaziva podozrenje, povezuje se sa ezoterijom i smatra „đavoljom rabotom“.