fbpx
spot_img

USPRS: Vrhunac licemerja

Vlada Republika Srbije je na svojoj sednici 4.3.2021. godine, donela odluku o promeni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. Ovom uredbom se u osnovnim i srednjim školama ukida dodatak zaposlenima koji rade sa decom po IOP-u.

Do sada je u svim pregovorima sa Vladom RS i našim zahtevima da se pomenuti dokument promeni i reši problem zarada, pre svega administrativnih radnika, ova uredba bila „Sveto pismo“ i o njoj nije moglo da se raspravlja.

Ova promena ponovo pokazuje odnos države prema prosvetnim radnicima i način kako se stvari rešavaju. Kada je sindikat ukazivao na problem sa plaćanjem zaposlenih koji rade po IOP – u, iz MPNTR – a je odgovoreno da zaposleni nemaju pravo na dodatak. Kada smo krenuli sa tužbama i na Vrhovnom kasacionom sudu dokazali da smo u pravu, Vlada odlučuje da promeni uredbu. Umesto da se sastane sa prosvetnim sindikatima i dogovori o načinu rešavanje ovog problema, Vlada na najgrublji način, primenjujući poznate metode sile menja uredbu i smanjuje prava prosvetnim radnicima.

Ovo je vrhunac licemerja, bezobrazluka i bahatosti. Stoga pozivamo sve zaposlene, koji to do sad nisu učinili, da tuže državu za neplaćanja rada po IOP – u, kao i da se spreme za sindikalne akcije koje će uslediti.

U Zrenjaninu, 8. marta 2021.
Zvonimir Jović

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.