fbpx
spot_img

Vidosav Stevanović: Čudan pisac Mario Badjuk

Niko ne zna kada će se i gde pojaviti novi pisac. Ni šta će pisati ni kako će izgledati. Jer, pisci, kao i drugi umetnici, nastaju iz sebe, iz potrebe da nešto saopšte drugima, iz unutrašnjeg imperativa koji ih prisiljava da se izraze, svaki na svoj način i svojim sredstvima.

Tek, u nepreglednom mnoštvu i bezbroju tekstova koji nas zasipaju sa svih strana, u kakofoniji i uznemirenom haosu reči koje naše informatičko doba umnožava do otupelosti čula i do besmisla logoreje, jedna pesma, jedna priča, jedan roman, jedan tekst izdvoje se između drugih. I pred nama je novi pisac čije nas pisanje privlači i nagoni da ga čitamo.

Novi pisac koji je preda mnom pojavio pre nekoliko dana, pošto sam pročitao prvih desetak stranica njegovog rukopisa, bio je po liku i podobiju moj dragi poznanik, kragujevački profesor književnosti Mario Badjuk, zaljubljenik literature, ugodan sagovornik, ovdašnjim ljudima poznato lice i sa svima ljubazan čovek, drukčiji od svojih kolega i sugrađana. Rukopis mi je stigao elektronskom poštom, pod naslovom „Čudni ljudi“.

Pročitao sam ga, ostavio dva dana na stranu i pročitao ponovo, prvi utisak je uglavnom dobar ali ga uvek treba proveriti. I, rekao sam sebi, sad si siguran da je pred tobom novi pisac, a sa tim jedinstvenim zadovoljstvom nisam se odavno sreo. Zato sam rado prihvatio Mariovu molbu da napišem nekoliko reči pre nego što rukopis postane knjiga, u trenutku kad se rodio i dobio konačan oblik koji će ga zauvek pratiti, a još se nije pokazao svetu i čitaocima.

Klasifikacije ne pogoduju piscima ni literaturi, ne povećavaju zadovoljstvo čitaoca, služe jedino onima koji se njima služe, zato Mariova čudna mala knjiga treba da bude pošteđena etiketa. A od čega se sastoji ta neklasifikovana i vanžanrovska knjiga? Sačinjavaju je kratke ili duže beleške, istovremeno poetske i esejističke, zaokruženi fragmenti, malejednostavne priče, sažeta razmišljanja, impresije jednog trenutka, neposredna osećanja koja se nadovezuju i menjaju, kratki eseji i lirski zapisi.

To je sinkopirano pripovedanje, povezano u nekoj vrsti intimnog dnevnika bez datuma, razmišljanje jednog senzibilnog i obrazovanog čoveka u mučnim prilikama koje nije izabrao, usamljenog kao što je svako od nas, okruženog učenicima i prijateljima, odanog profesorskom poslu, vernog svom gradu, uznemirenog i potresenog onim što mu se dešava, suočenog sa teškom bolešću, sa bolovima i bolnicama, lekarima i lekovima, sa beznađem i nadom, i sa smrću, na koju ne mislimo dok ne moramo i dok nas ona sama ne prinudi.

„Niko od nas neće odavde otići živ.“ piše Mario. Istinito i neporecivo i, što je najgore, neizbežno i nepopravljivo. Ali Mario, i ovi dobro pisani tekstovi to svedoče, živi s tim saznanjem, bori se protiv bolesti i mračnih misli, što značiprotiv sebe i svojih ljudskih slabosti od kojih smo svi sastavljeni, ne pada u nihilizam i poricanje sveta, ne slika tamnim bojama i na sve strane vidi zrake svetlosti, dobre ljude i njihove najbolje osobine. I pri tom ne pada u površni optimizam ni u bolećivi sentimentalizam koji guše većinu ličnih ispovesti.

Mario piše ono što živi dok ga čitate, trpi, boluje, , trudi se da razume, shvata i oseća, beleži onako kako vidi svet i kako ga poima u sebi, vredan življenja i kad je ugrožen, težak, neizvestan i jedva podnošljiv, ranjiv i veličanstven, i sa ljudskim, duhovnim i umetničkim vrednostima koje nosi ako ih mi otkrijemo u njemu i u sebi. Nisu apsolutno i večne ali su jedine koje imamo i samo dok imamo neponovljivu priliku, neverovatnu sreću, poklon sudbine i bogova, neobjašnjivu kosmičku pojavu, naše jedino stvarno imanje i dragocenost, sam taj nesigurni, kratki, uvek rano prekinuti i nezamenljivi život.

„Naši napori i dela nisu ništa drugo nego pobuna ljubavi protiv smrti, nepristajanje na nju, traženje izlaza u bezizlazu. Probudimo uspavani duh. Smrt je deo najvernije ljubavi prema životu“, kaže Mario Badjuk. Na tu malu slovo ljubve dodajmo drevnu Epikurovu misao: „Dok si živ, smrti nema. Kad smrt dođe, neće imati koga da zatekne.“

Vidosav Stevanović

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.