fbpx
spot_img

Zanimljiva pedagogija: Stavovi roditelja

Foto: Dragana Stojković
Foto: Dragana Stojković

 

 

Pre svega neophodno je da definišemo šta su stavovi. Stavovi predstavljaju značajne faktore ponašanja. To su zajedničke osobine ličnosti. Stavovi su stečeni i stiču se u toku života pojedinca. Oni mogu biti pozitivni i negativni.

Od stavova roditelja zavisi i kakav će odnos oni imati prema deci i vaspitanju.

U ranijim tekstovima sam pisala o važnosti razvijanja samostalnosti kod dece. Da bi se razvila dečija samostalnost roditelji treba da zauzmu pravilne stavove a to ne podrazumeva npr traženje slepe poslušnosti od deteta.

Jedna od klasifikacija roditeljskih stavova:

1)Sa aspekta podele vlasti:

-autoritarni stav

-demokratični stav

2)Sa aspekta pokazivanja ljubavi

-topao stav

-hladan stav

 

Autoritarni stav

Dovoljno je da je jedan roditelj autoritaran da bi postigao neativan uticaj na dečiji razvoj. Dete se takvih roditelja plaši i pokorava im se. Takvi roditelji su obično veoma strogi, salo iskazuju emocije, kruti.

 

Demokratičan stav

Karakterističan je za savremeno društvo u kojem vlada ravnopravnost među polovima. Poštuje se detetova ličnost kao i razlike među članovima porodice.

 

Topao stav

Roditelji ispoljavaju svoju ljubav prema detetu, ono nailazi na razumevanje za svoje potrebe, vlada poverenje. Roditelji sistematski hrabre i podržavaju dete

 

Hladan stav

Suprotan je toplom. Ljubav postoji (naravno) ali se ne pokazuje. Često je prisutna i nezainteresovanost za dečije potrebe i interesovanja.

 

Zaključak

Odnos koji roditelji imaju prema detetu i vaspitanju može biti kombinacija nekih stavova ali vaspitno delovanje roditelja se ne može isključivo opisati kao jedna kombinacija pomenutih stavova. Obično su svi stavovi zastupljeni u većoj ili manjoj meri u različitim situacijama.

 

Literatura:

Literatura: R. Grandić (2007) Prilozi porodičnoj pedagogiji, Novi Sad

Dragana Stojković
Dragana Stojković
Smatram da osobu najbolje poznaju njeni prijatelji, sve njene mane i vrline. Moji prijatelji za mene kažu da sam otvorena, komunikativna, nasmejana i vesela, uvek spremna da probam nove stvari, uporna i da se ne plašim neuspeha, tvrdoglava i da posedujem jak osećaj za pravdu. Studiram pedagogiju, pa smatram da su deca naše najveće blago, i da treba da usporimo i više pažnje posvetimo našim mališanima.