fbpx
spot_img

30 činjenica o poslednjem ruskom caru Nikolaju II koje će vas zaprepastiti: Komunistička vlast nije dozvoljavala da se o ovome piše niti govori

Nikolaj II Aleksandrovič (6/18. maj 1868 — Jekaterinburg, 17. jul 1918) bio je poslednji imperator sveruski, kralj Poljske i veliki knez Finske. Vladao je od 20. oktobra/1. novembra 1894. do 2/15. marta 1917. godine. Istorija beleži da je svoju vladavinu okončao abdikacijom tokom Februarske revolucije. Međutim, dokazi su sasvim drugačiji…

Nikolaj II Romanov

Srbija je ostala zahvalna Nikolaju Drugom Romanovu jer je podržao Srbiju u najpresudnijim danima Prvog svetskog rata. U znak zahvalosti za njegove zasluge za srpski narod i državu u Devojačkom parku u Beogradu mu je podignut spomenik. Ipak, postoje opšteprihvaćene činjenice o poslednjem ruskom caru koje kao istina vladaju i među Srbima. Prosudite i sami da li je u pitanju nametnuta istorija o porodici Romanov i samom caru, kroz ovih 30 činjenica:

1. Zvanična istorija tvrdi da se car Nikolaj odrekao prestola u jeku Februarske revolucije (1917) i da se od tada nalazio pod kućnim pritvorom zajedno sa porodicom u Carskoselskom dvorcu. U proleće 1918. godine boljševici su ga prebacili u Jekaterinburg (u sovjetsko vreme Sverdlovsk) na Uralu, gde su ga i streljali 17. jula 1918, zajedno sa porodicom i četvoro sluga. Nad ruskim carem Nikolajem II Romanovim, koji, kao i ostali članovi njegove najuže porodice nije želeo da napusti otadžbinu izvršeno je ritualno ubistvo. Zagovornici laži o odricanja od prestola sastavili su o tome i lažni manifest.

U arhivima Ruske Federacije ne postoji nijedan dokumenat koji potvrđuje istinitost tog mita. Postoji samo „Careva izjava o odricanju“, potpisana olovkom. Nikada ranije, Nikolaj II Romanov nije bilo koji lični ili službeni dokument potpisao olovkom. Usled niza nelogičnosti, obavljeno je i detaljno naučno ispitivanje sa grafološkom analizom potpisa. Na osnovu nepobitno utvrđenih i iznetih naučnih dokaza i činjenica, zaključeno je da su i potpis i dokument, za koji su boljševici tvrdili da pripadaju Caru Nikolaju II Romanovu – lažni.

2. Nikolaj II nije odbio nijedna molbu za pomilovanje, koja je do njega stigla. Za sve vreme njegove vladavine izvršeno je manje smrtnih kazni, nego što su u SSSR-u vršene dnevno (doslovno do Staljinove smrti).

3. Bio je duboko religiozan čovek i odlično je poznavao ogroman opus duhovne literature. Savršeno je govorio i pisao pet stranih jezika. Imao i odlično formalno visokoškolsko obrazovanje (završio je i visoku vojnu školu i pravni fakultet).

4. U Carskoj Porodici su odeća i obuća prelazili sa starije na mlađu decu. Sam Car je bio toliko skroman, da je do poslednjeg dana nosio svoja „svadbena“ odela.

Nikolaj II Romanov

5. Sredstva iz „Londonske banke“, koja je nasledio od oca (tadašnja 4 miliona zlatnih rubalja – zamislite samo njihov današnji ekvivalent) bez ostatka je potrošio u dobrotvorne svrhe.

6. Car je odslužio vojni rok i za života je dospeo do čina pukovnika. Kada su ga generali i feldmaršali nagovarali da dodeli sebi bar generalski čin, odgovarao bi im: „Vi se, gospodo, o mom činu ne brinite, već razmišljajte o svojoj karijeri… Car je lično, na sebi testirao novi sistem naoružanja i opreme pešadije, marširajući pod punom spremom 40 vrsta (1. vrsta = 1.066,7 metara). S obzirom da je bio izuzetno zadovoljan kvalitetom nove opreme, osim Ministru Dvora i Komandantu Dvora, o tom poduhvatu ni reči nije rekao.

7. Bio je Car koji se od svih svojih prethodnika najviše bavio sportom. Od detinjstva je trenirao gimnastiku, vesla je na kajaku, brzo je hodao desetine kilometara i voleo konjske trke na kojima je i sam učestvovao. Bio je odličan plivač i ljubitelj bilijara. Igrao je i tenis, a zimi je, sa velikim uživanjem igrao ruski hokej.

8. Za 20 godina vladavine Imperatora Nikolaja II Aleksandroviča Romanova, broj stanovnika Rusije povećan je za oko 40% (približno 50 miliona stanovnika). Prirodni priraštaj je premašio 3 miliona novorođenih godišnje, što je bio odraz opšteg društvenog blagostanja i napretka. Broj stanovnika Ruske Carevine u 1897. iznosio je 126.586.600, a već 1913. bio je (bez Finske) 175.137.800.

9. Rusko ratno vazduhoplovstvo oformljeno je tek 1910. i ubrzo je imalo 263 aviona, čime je postalo najveće ratno vazduhoplovstvo na svetu. Do jeseni 1917. broj aviona je porastao na čak 700 (što nije posedovala nijedna saveznička ili protivnička strana). Ratna Mornarica Cara Nikolaja II, bila je 1917. jedna od najjačih i najvećih na svetu. Posedovala je najbrže, najmodernije opremljene i naoružane, najefikasnije razarače na svetu, kao i mnoge druge bojne brodove, od kojih su se kao najbolji na svetu pokazali i minolovci, a koji su primenjivali najbolju tehniku i taktiku miniranja i razminiravanja.

10. Na molbu SAD-a, Carska Rusija je 1914. kao vojnu pomoć poslala Amerikancima 2.000 ruskih inžinjera, radi formiranja američke teške vojne industrije.

11. Tokom Prvog svetskog rata, Car je sa sinom često odlazio u prve borbene redove, iskazujući vernost i ljubav Rusiji, svojoj vojsci i narodu, za koje se nije plašio ni da pogine. Po Carevom ukazu i staranju, prema zarobljenicima se odnosilo kao prema stradalnicima. Sačuvani su im činovi, nagrade i novčana primanja. Rok u zatočeništvu ubrajao se u staž službe. Tokom rata, od 2.417.000 zarobljenika, umrlo je ne više od 5%.

12. Zlatne rezerve Carevine, za vreme vladavine Cara Nikolaja II bile su najveće na svetu. Ruska zlatna rublja bila je najsigurnija valuta i najčešće međunarodno sredstvo obračuna i plaćanja. Zahvaljujući novčanoj reformi iz 1897. Ruska Carska Rublja je imala puno zlatno pokriće. Tim povodom, grof S. J. Vite je rekao: „Rusija je zahvaljujući zlatnim rezervama dužna samo Imperatoru Nikolaju II“.

13. Cene proizvoda u Carevini bile su među najnižim u svetu. Isto je važilo i za poreze. Nisu postojali nikakvi problemi sa inflacijom i nezaposlenošću, pošto praktično nije bilo ni jedne, ni druge.

14. Banka „Državne komisije za rezerve“, davala je seljacima pozamašne kredite (bez vraćanja na određeni vremenski rok – danas poznato kao „grejs period“, a tada to niko na svetu nije praktikovao).

15. Porez je u Rusiji tokom 1913. bio 2 puta manji nego u Francuskoj i Nemačkoj, a 4 puta manji nego u Engleskoj, pa se stanovništvo stabilno i brzo bogatilo. Plate ruskih radnika bile su veće od plata svih evropskih radnika, a u svetu su bile manje samo od plata američkih radnika.

16. Ruski „Zakon o radu“ bio je za to vreme najsavršeniji i najliberalniji na svetu. Tim povodom predsednik SAD-a, Viljem Taft, je rekao: „Vaš Car je napravio tako savršeno radno zakonodavstvo, kakvim ne može da se pohvali nijedna demokratska zemlja“.

17. Za sve državljane Carevine, uvedena je 1898. besplatna medicinska pomoć. Po čitavoj Imperiji, ubrzanim tempom, građeni su dečiji vrtići i domovi, porodilišta, kao i prihvatilišta za beskućnike.

Nikolaj II Romanov

18. Obavezno osnovno obrazovanje u Carskoj Rusiji uvedeno je 1908. Do 1916. broj pismenih iznosio je 85% ukupnog broja stanovnika. Pred Prvi svetski rat u Rusiji je već postojalo 100 univerziteta sa 150.000 studenata. Prema ukupnom broju visokoškolskih ustanova Ruska Imperija je treće mesto u svetu delila sa Velikom Britanijom. Pred boljševičku „revoluciju“, primenjen je „Zakon o besplatnom obrazovanju“, koji je podrazumevao ne samo besplatnu nastavu i udžbenike, već i besplatni smeštaj, odeću i ishranu učenika. Sve seminarije su u potpunosti bile finansirane od strane države.

19. Sirova nafta se tokom vladavine Cara Nikolaja II nije smela izvoziti, a sredstva dobijena njenom eksploatacijom, preradom i prodajom na domaćem tržištu, odlazila su na razvoj i unapređenje domaće proizvodnje.

20. Za vreme Cara Nikolaja II Romanova, tempo i obim izgradnje železnice u Rusiji bili su jedni su od najvećih u svetu (SSSR im se nije ni primakao). Za vreme Cara Nikolaja, izgrađena je i „Velika sibirska magistrala“.

21. Rusija je u to vreme bila jedna od najvećih izvoznica u svetu proizvoda tekstilne industrije; jedna od najvećih proizvođača u svetu proizvoda u oblastima obojene i crne metalurgije, proizvoda u oblasti mašinske industrije, proizvođača i korisnika uglja u svetu, najveći izvoznik žitarica, lana, jaja, mleka, ulja, mesa, šećera i dr. Rusija je zauzimala i 1. mesto u svetu po proizvodnji i broju konja, krupne, rogate stoke, ovaca i jedno od prvih mesta u odnosu na broj koza i svinja.

22. Međunarodni Sud u Hagu izum je Nikolaja II Romanova (taj sud nikako ne treba mešati sa tzv. „međunarodnim haškim trubunalom“).

23. Takva sloboda štampe, kritike i pisane reči, u Rusiji nije postojala ni do, a ni posle vladavine Cara Nikolaja II.

24. Za vreme Car Nikolaja upotreba alkohola po glavi stanovnika, bila je jedna od najnižih u svetu (od Rusa, u Evropi su manje pili samo Norvežani).

25. Za vreme Cara Nikolaja dešava se veliki procvat ruske filozofije i nauke. Zahvaljujući solidnoj naučnoj osnovi u Rusiji Cara Nikolaja (a i dugo nakon njega) dešavaju se pronalasci u mnogim oblastima, a koje zapad kopira, decenijama ih potom pripisujući sebi, poput: bežičnog telegrafa, prve kinohronike, automatske puške, aviona, helikoptera i jurišnih bombardera, padobrana, savremenih podmornica, tramvaja, hidrocentrala, električnih plugova, radija, katodne cevi, televizije i televizora, elektronskog mikroskopa, protivpožarnog aparata, astronomskog sata, elektromagnetnog seizmografa, elektromobila, električnog omnibusa, podvodnog mino-polagača, broda sposobnog da savlađuje arktički led, hidroaviona, fotografija u boji visokog kvaliteta, a osnovana je i nauka seizmologija.

26. Za vreme Cara Nikolaja, desio se do tada neviđen procvat ruske kulture (tako veliki uspon literature, slikarstva, muzike, arhitekture i mnogih drugih umetnosti, nikada nije bio zabeležen ni u jednoj zemlji na svetu). Poznati francuski pisac i literarni kritičar Pol Valeri nazvao je rusku kulturu s početka HH veka: „…jednim od svetskih čuda…“.

27. Dvoje od pet osnivača Holivuda, došli su iz Carske Rusije.

28. Poznati parfem „Šanel 5“ (Chanel № 5) nije izmislila Koko Šanel (iako ga je svetu prodala), već emigrant iz Carske Rusije, parfimerista Verigin.

29. Kada su zaverenici Caru spremali lažnu optužbu za izdaju, neko od njih je predložio da se odštampa i lična prepiska Cara Nikolaja i njegove supruge Carice Aleksandre Fjodorovne, na šta je dobio odgovor: „Ne smemo to ni slučajno, jer narod bi ih odmah proglasio za svece“.

Nikolaj II Romanov

30. U Toboljsku, u pritvoru, carska porodica ni jedan jedini dan nije bila besposlena. Car je samoinicijativno cepao drva, čistio sneg, brinuo se o vrtu. Videvši sve to, zaverenički stražar, seljak, je rekao: „Kad bi mu dali parče zemlje, on bi sebi Rusiju svojim rukama natrag zaradio“.

Izvor: Pravoslavna porodica/slavyanskaya-kultura.ru

Prevod sa ruskog: Duška Zdravković

Priredio: Lado Šujica

(TV Hram, 25. 10. 2016)/Srpska istorija

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.