fbpx
spot_img

Bezbednost mladih na Internetu – XII deo

Prijavljivanje problema

foto:kliknibezbedno.wordpress.com
foto:kliknibezbedno.wordpress.com

Neprikladan marketing


Autoritet za reklamne standarde (ASA) nadgleda etičke principe marketinga i propise koji se odnose na marketing namenjen maloletnicima. Neprikladan marketing, nekorektne odredbe i uslove ili druge probleme u zemljama Evropske Unije mogu se prijaviti organizaciji EASA – www.easa-alliance.orq/.

Prevare, stranice koje promovišu mržnju i druge nezakonite radnje

Falsifikovane, lažne ili Internet lokacije koje promovišu mržnju, kao i pokušaj prevare putem e-pošte ili druge nezakonite radnje možete prijaviti lokalnoj policijskoj stanici ili internacionalnoj organanizaciji INHOPE – www.inhope.orq/en/index/.html.

Dečija pornografija
INHOPE obezbeđuje uslugu prijavljivanja na mreži za prijavljivanje Web lokacija za koje sumnjate da možda sadrže zloupotrebu dece ili drugi nezakoniti materijal – www.inhope.orq/en/index/.html, ali nikako ne propustite da ovakvu aktivnost prijavite policiji!

Druge vrste uvredljivog ili neprikladnog materijala
U drugim slučajevima obratite se svom Internet operateru ili administratoru Web lokacije na kojoj su se pojavili uvredljivi sadržaji.

 

Izvor: Časopis za nastavnike „Partner u učenju“

Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović voli svakoga dana da nauči nešto novo. Svaki dan za nju predstavlja novi izazov. U izazovima vidi mogućnost da bude bolja.