fbpx
spot_img

Finansijska podrška porodici: Iznos cenzusa za dečji dodatak 13. aprila 2017.

Nominalni iznosi dečijeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje, dok se cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuje mesečno sa indeksom potrošačkih cena u Republici Srbiji.

Rešenjem o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec april pod br. 401-00-00257/2017-12 od 13.04.2017, utvrđuje se sledeće :

decji dodatak cenzuscenzus decji dodatak

Pravo na dečiji dodatak priznaje se u trajanju od godinu dana.

Zahtev za obnavljanje prava na dečiji dodatak podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja.

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) predviđeno je da se nominalni iznosi  dečijeg dodatka usklađuju dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak se usklađuje mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Olakšana procedura za ostvarivanje i produženje prava na dečiji dodatak 

Važno je istaći da je od 08.06. 2016. sa stupanjem na snagu određenih članova novog Zakona o opštem upravnom postupku roditeljima znatno olakšana procedura podnošenja zahteva za produženje i ostvarivanje prava na dečiji dodatak jer je od navedenog datuma organ koji vodi postupak dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

 

Bojana Bogojević

Diplomirani pravnik – sa položenim pravosudnim ispitom

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Izvor: Yumama

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.