fbpx
spot_img

Fondacija Novak Đoković stipendira tri doktorantkinje pedagogije

Fondacija Novak Đoković  je potpisala protokol o saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, i tako postala prva organizacija u Srbiji koja podržava istraživače i istraživanja iz oblasti predškolskog obrazovanja.

Fondacija će stipendirati tri doktorantkinje – dve studentkinje i jednu asistentkinju sa naučnim iskustvom, koja će raditi pri Odeljenju za pedagogiju i andragogiju. One će se baviti do sada malo istraženim temama poput uticaja digitalnih tehnologija i kulture vrtića na predškolsko obrazovanje. Kandidatkinje su odabrane na osnovu izuzetnih akademskih postignuća, proaktivnog stava i kreativnosti, kao i velikog potencijala da budu nosioci unapređenja obrazovnih politika i pedagoške prakse.

Izuzetno mi je drago što je Fondacija Novak Đoković uspostavila saradnju sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu – vodećom institucijom visokog obrazovanja u Srbiji i regionu. U fokusu rada Fondacije je predškolsko obrazovanje i rani razvoj dece. Ulaganjem u program Đoković stipendista na Univerzitetu u Beogradu želimo da unapredimo korpus znanja u oblasti predškolske pedagogije. To će koristiti praktičarima, donosiocima odluka i ključnim akterima koji se bave predškolskim obrazovanjem. Verujemo da će inspirisati i narednu generaciju lidera u Srbiji, a i šire,  rekao je Alberto Liđi, globalni direktor Novak Đoković fondacije.

Strateškim investiranjem u istraživanja i nova naučna saznanja iz ove oblasti, Fondacija želi da osnaži buduće nosioce promena i razvoja obrazovnih politika, kao i da spreči odlazak mladih stručnjaka u inostranstvo. Krajnji cilj projekta je unapređenje kvaliteta rada i povećanje broja dece u predškolskim ustanovama, jer prema zvaničnim podacima samo polovina mališana u Srbiji uzrasta od tri do pet godina ide u vrtić.

Profesorka Dragana Pavlović Breneselović, upravnica Odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu istakla je da Fondacija i Odeljenje na čijem je čelu već imaju dve  tačke susreta  – uključenost u aktuelne procese reforme i deljenje iste vizije kvalitetnog predškolskog obrazovanja za svu decu u Srbiji.

Treća tačka susreta je podrška koju Fondacija od ove godine daje mladim istraživačima i doktorantima predškolske pedagogije. Na taj način pomaže jačanju istraživačkog podmlatka i naših kapaciteta. Omogućava da kroz aktivnosti usmerene na promenu prakse, podižemo kvalitet predškolskog obrazovanja, razvijamo programe usmerene na dobrobit svakog deteta i razvoj predispozicija za celoživotno učenje, dodala je prof. Pavlović Breneselović.

Program stipendista na Univerzitetu u Beogradu pokrenut je kao podrška stvaranju novih generacija mladih stručnjaka koji će doneti nova naučna saznanja i pomoći da se ona primene u praksi. Nalazi do kojih dođu u istraživanjima mogli bi da posluže kao temelj rada svim ključnim akterima koji se bave obrazovanjem u ranom detinjstvu.

Fondacija sa istim ciljem stipendira studente završnih godina doktorskih studija – mlade naučnike i inovatore Centra za razvoj deteta na Univerzitetu Harvard.

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.