fbpx
spot_img

Konkurs za projekte: Pravo na prvu šansu

Pokrajinski sekreterijat za visoko obrazovanje i naučno-tehnološku delatnost objavio je javni konkurs za projekte pod nazivom „Pravo na prvu šansu“.

 

Uslovi

Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su državljani Republike Srbije;

2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu s barem jednim od navedenih modaliteta:

 • u okviru akreditovanih doktorskih studija,
 • prema ranije važećim propisima,
 • nostrifikacijom zvanja stečenog na studijama u inostranstvu prema važećim propisima u zemlji sticanja zvanja,
 • bez nostrifikacije zvanja stečenog na studijama u inostranstvu, ako je ono stečeno na univerzitetu koji je među prvih hiljadu univerziteta – prema Šangajskoj listi,

4) da poseduju ažuriran karton naučnog radnika kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP Vojvodini koju vodi Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat),

5) da su evidentirani u bazi Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena lica.

 

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove podnose predlog naučnoistraživačkog odnosno primenjeno-istraživačkog projekta u trajanju do 12 meseci. Elementi projekta moraju biti povezani sa elementima odbranjene doktorske disertacije ili s drugim naučnoistraživačkim referencama kandidata.

 

Projekat se usmerava ka jednoj ili najviše dve od sledećih naučnih oblasti:

 1. tehničke nauke;
 2. tehnološke nauke
 3. medicinske nauke;
 4. sportske nauke;
 5. prirodno-matematičke nauke;
 6. biotehničke nauke;
 7. društvene i humanističke nauke;
 8. pravne i ekonomske nauke.

 

Kandidat mora imati preporuku najmanje jednog naučnog radnika čiji je ukupni faktor kompetencije preko 20 – na osnovu Kriterujuma za utvrđivanje i ocenu istraživača za ciklus istraživanja 2013–2017. godine Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

Prijava

Prijava na konkurs podnosi se u vidu obrasca prijave čiju sadržinu propisuje Sekretarijat, a koja je dostupna na sajtu Sekretarijata.

 

Sredstva za realizaciju akcije „Pravo na prvu šansu” predviđena su budžetom Autonomne pokrajine Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Sekretarijata. Za ove namene, Finansijskim planom Sekretarijata za 2018. godinu planirano je 12.000.000,00 dinara.

 

Potrebna dokumentacija:

 • potpisan obrazac prijave  –dva primerka, kao i jedan primerak u elektronskoj formi;
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
 • kopija važeće lične karte (kao dokaz prebivališta na teritoriji AP Vojvodine);
 • uverenje o stečenom zvanju doktora nauka;
 • uverenje o nezaposlenosti.

 

Javni konkurs otvoren je od datuma raspisivanja do 15. septembra 2018. godine.

 

Potrebna dokumentacija se podnosi u zatvorenoj koverti s naznakom akcija „Pravo na prvu šansu” na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Bul. Mihajla Pupina 16

21101 Novi Sad.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti Marti Đukić, putem telefona: 021/487-46-33, ili putem imejla: marta.sinko@vojvodina.gov.rs.

Izvor: najstudent.com

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.