fbpx

Krizne intervencije u obrazovno – vaspitnim ustanovama

GIZ-01_Konferencija_promocija_prirucnika_foto_medija_centarVelike poplave koje su Srbiju pogodile u maju ove godine, služe nam kao lekcija da se pripremimo za eventualne buduće krizne situacije koje su, nažalost, deo naše svakodnevice. Iako su u tim trenucima sve škole u Srbiji pravovremeno i ispravno reagovale i na taj način sprečile eventualne nesreće, ovi kao i mnogi drugi burni događaji i stečena iskustva nagone nas da se još bolje pripremimo i da iznova postavljamo pitanja o preventivi, ali i o spremnosti za reagovanje u najrazličitijim kriznim situacijama.

Tim povodom, Jedinica za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i projektom „Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji“ predstavili su priručnik „Psihološke krizne intervencije u obrazovno-vaspitnim ustanovama“.

„U proteklom periodu bili smo svedoci različitih kriznih situacija koje su zahtevale kompetencije GIZ-12_Konferencija_promocija_prirucnika_foto_medija_centarkoje prevazilaze ono što smo kao znanje dobili tokom našeg školovanja. Zahtevale su da pomažemo deci da se suoče sa gubicima i prebrode zahtevne i teške događaje, a u isto vreme smo osećali da i nama treba podrška i pomoć“, naveo je ministar Verbić povodom promovisanja ovog dokumenta.

Priručnik je namenjen zaposlenima u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Služi kao praktičan vodič za postupanje u kriznim situacijama i sadrži uputstva kako organizovati život i rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama nakon takvog događaja. Pruža znanja i informacije o kriznim situacijama kao što su nasilje većih razmera, nesreća u kojoj su teško povređeni učenik ili nastavnik, smrt, prirodne katastrofe itd. koje na kraće ili duže vreme poremete funkcionisanje i uobičajeni tok života u ustanovi.

Priručnik je nastao kao rezultat obuka timova za krizne intervencije koje su održane u 18 školskih uprava na teritoriji Srbije i kroz koje je prošlo oko 1000 zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović
Jovanka Ignjatović voli svakoga dana da nauči nešto novo. Svaki dan za nju predstavlja novi izazov. U izazovima vidi mogućnost da bude bolja.