fbpx

Ljiljana Skelić Vemić: Veselo jutro opet se sakrilo

Veselo jutro, opet se sakrilo.

Baš tamo,

u nabore čela…

Pod umornim kapcima,

ruže nestale su…

Sve neko sivilo

u pogled stalo…

 

Jedino se jecaj

baš zainatio…

Neċe da se izgubi –

na usnama stoji…

 

Nestale su uspomene,

pod trešnjom u gaju…

Sa grana zvuci

najlepših nota.

Zvižduk jedan

u travi zaspao…

Ljiljana Skelić Vemić
Ljiljana Skelić Vemić
Prve misli stavljene na papir, krenule su još u školskim sekcijama i đačkim listovima. Onda je naišao period koji je poeziju potisnuo duboko, gušio je... Nakon duge pauze, razmišljanje se promenilo. Dodir snova i seċanja, samouvereno opet stavlja u stihove. Lepotu jednostavnog kazivanja pretače u poeziju. Od 2015. godine svoju poeziju objavljuje po mnogim zajedničkim zbornicima, a 2018. objavljuje samostalnu zbirku pesama “U domu ljubavi, ni gost, ni udomljenik”. Vlasnik je samostalne radnje i živi u Čačku. Majka je dve odrasle ċerke.