fbpx
spot_img

Одржани XXX Зимски сусрети у Крагујевцу

КРАГУЈЕВАЦ

недеља,  23. фебруар  2014. године

 

П Р О Г Р А М

9.15 – 9.45  Регистрација учесника / Хотел Крагујевац

10.00 – 11.30   ПЛЕНАРНИ ДЕО      Актуелности у образовно-васпитном процесу

Поздравне речи

  • СУРС: актуелности
  • Законска регулатива – Закон о основној школи, Правилник о оцењивању, Правилник о стручном усавршавању и напредовању
  • Актуелни пројекти

 

11.30 – 12.30   ПАУЗА

 

12.30 – 14.30 / 15.00 – 17.00   РАДИОНИЦЕ  у ОШ “Милутин и Драгиња Тодоровић“

                            Савремени трендови у методологији и васпитно –  образовном процесу

Сваки полазник похађа пленарни део и обавезан је да учествује у две од понуђених радионица. Обе радионице трају по 2 сата. Између I и II радионице предвиђена је краћа пауза када полазници мењају групе.

РАДИОНИЦЕ

ЦИЉ

РЕАЛИЗАТОРИ
1. Шта сваки наставник треба да зна
 
Да иницијално образовање наставника проширимо новим знањима у служби унапређивања: планирања, извођења, праћења и вредновања наставе и учења Снежана Неца Јовић – педагог/ педагошки саветник, Драган Кувељић – проф./педагошки саветник
2. Чувари природе – образовање за животну средину
Корелација овог изборног предмета са другим предметима од 1. до 4. разреда основне школе Бранислав Станец
3. Активно учење/настава
Унапређивање квалитета знања и умења која ученици стичу у школи, преко унапређивања знања и умења наставника да стварају наставне ситуације које ће омогућавати и подстицати квалитетно и ефикасно учење Аутори: Иван Ивић, Ана Пешикан, Слободанка АнтићРадиша Ђорђевић, Биљана Радосављевић, Горан Јоксимовић…
4. Како можемо помоћи једни другима да радимо квалитетније?
 
Подизање компетенција наставника у области наставе и учења кроз самовредновање и хоризонтално учење. Весна Картал, Јелена Најдановић Томић
5. Нове вештине за нове професионалне улоге у школи
 
Унапређивање компетенција запослених у школама за делотворно и ефикасно ангажовање у различитим новим професионалним улогама Јасмина Ђелић, Јелена Најдановић Томић, Биљана Радосављевић
6. Тестови за процењивање знања у математици
 
Оснаживање наставничких компетенција у конструисању различитих врста тестова знања у свакодневном раду Драгана Станојевић, Наташа Николић Гајић
7. Интеркултуралност у школи – изазови и могућности
 
Оснаживање васпитача, учитеља, наставника и стручних сарадника да путем интеркултуралног образовања превазиђу пасивну коегзистенцију и остваре развијен и одржив начин заједничког живота у мултикултуралном друштву. Снежана Милојковић, педагошки саветник, професор разредне наставе; Јасмина Стојковић, специјалиста методике наставе математике, мастер-учитељ;Јасмина Мишић, професор енглеског језика
8. „Професионални стрес ~ стратегије заштите“
Усвајање стратегија за превазилажење стресних ситуација на послу, као и превенције синдрома сагоревања. Зденка Рајковић, Љиљана Обренов, Александра Матејић – професорке разредне наставе и Јелена Обренов – школски психолог
9. Превенција и инклузија кроз форум-театар
Едуковати наставнике да користе форум-театар за превентивно деловање на ученике у сузбијању насиља и превенцији болести зависности и да укључују децу са сметњама у развоју и децу из маргинализованих група у редовно школовање. Светлана Андријанић,професор разрене наставе, дипломирани географ, педагошки саветникЗорица Милетић, професор српског језика и књижевности
10. Проблемски моделовaном наставомдо научне писмености Унапређивање квалитета образовно-васпитног рада кроз развијање дидактичко-методичких компетенција наставника Иван Миловановић,  проф. разр. наставе, спец. мет. наст. природе и друштва, Зорица Филиповић,проф. разр. наст., Маја Миловановић, проф. разр. наст.
11. Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима Побољшање сарадње породице и школе кроз професионализацију компетенција одељењских старешина у сарадњи са родитељима Маја Врачар, дипломирани педагог, Бисерка Светозаревић, проф. педагогије
12. Како до ефикасније наставе Јачање компетентција наставника за добро структуирање градива, мотивисање ученика, успостављање радне атмосфере и одржавање позитивне дисциплине. Ивана Благојевић, Зденка Миливојевић, професорке разредне наставе
13. Kреирање наставе према различитим стиловима учења ученика Побољшање квалитета наставе и учења повећањем степена компетенција наставника из области различитих стилова учења Гордана Јосимов, професор разредне наставе, Јасмина Младеновић, професор разредне наставе
14. Сазнај, упамти и сачувај  Обучити полазнике да кроз активности ревитализације традиције осавремене наставу и примене стечена знања уважавајући амбијент у којем се налази школа са циљем да се искористе локални капацитети и ресурси. Јелена Лазић, Горан Лазић
15. Родитељи и ми Унапређење сарадње са породицом кроз ефикасно партнерство; Смањивање формализоване одвојености између куће и школе /вртића; Ка компетентној комуникацији Дејан Цакић, проф.разр.наставе, Биљана Бошковић, дипл.психолог, Марина Илић, просв.саветник, Зоран Илић, проф.разр.наставе

16. Различите игре у настави,

 

Повећање ефикасности наставе  унапређивањем  компентенција наставника за поучавање и учење применом различитих игара у настави Вера Јовић и Вијолета Мартаћ, професорке разредне наставе
17. Читање и разумевање прочитаног Развијање компетенција учитеља за квалитетније обучавање ученика у читању и разумевању прочитаног. Споменка Марковић, професор разредне наставе, Радмила Жежељ Ралић, професор разредне наставе
18. Интеграција, корелација, занимација Практична примена интегративне наставе у млађим разредима основне школе. Каролина Нешковић и Луција Тасић, професорке разредне наставе
19. Подстицање развоја укупних способности детета (менса – нтц систем учења)

Оспособљавање наставника за примену иновативних метода и нових открића из неурофизиологије за подстицање развоја функционалног знања код све деце.

Др Ранко Рајовић, лекар, Урош Петровић, књижевник
20. Израда формулара за праћење и извештавање о ученичким постигнућима Подршка просветним радницима за праћење и извештавање о ученичким постигнућима у складу са Правилником о оцењивању Невена Перић, професор разредне наставе, специјалиста образовне технологије, Соња Милетић, проф. разредне наставе

17.00 – 18.00                     Евалуација, подела Уверења

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ: изложба уџбеника, наставних средстава и дечје штампе за ученике основне школе

 

ИЗВОР: Друштво учитеља Крагујевца 

 

Društvo učitelja
Učiteljice na okupu, foto: Društvo učitelja Kragujevac

У пријатној атмосфери учесници Зимских сусрета учитеља Србије су имали прилике да усаврше своја знања и да се друже кроз креативан рад. Упознати су са најбитнијим информацијама значајних за струку, као и са савременим трендовима у методологији  и  васпитно-образовном процесу.

Издавачке куће имале су своје штандове у ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић где су понудила најновија издања својих  уџбеника, наставних средстава и дечје штампе за ученике основних школа.

Организација је била беспрекорна и за сваку похвалу.

Учесници „Зимских сусрета“ изразили су велико задовољство и окарактерисали ове сусрете као веома успешне. Надомо се да ће овакви скупови где се кроз дружење, креативни рад и стручно усавршвање размењују искуства и постичу нове идеје, бити још заступљенији.

Овакви видови стручног усавршавања подстичу учитеље да на најбољи начин осмисле и примене оно што је примарни циљ данашњег образовања – школа према мери детета.

Osmeh sve govori, foto; Društvo učitelja Kragujevac
Osmeh sve govori, foto; Društvo učitelja Kragujevac

 

 

 

 

Prethodni tekst
Sledeći tekst
Bojana Pudar
Bojana Pudar
Bojana Pudar veruje da "osmeh ne košta ništa, a znači mnogo. Ako nekada sretneš osobu koja više nema osmeh, budi velikodušan, pokloni joj svoj. Niko ne oseća takvu potrebu za osmehom, kao oni koji ne mogu da ga poklone drugima".