fbpx
spot_img

Početak nema kraj

Svetlost će pružiti ruke ka meni
I rastegnuće crvotočinu crnu.
A koncentrični krugovi njeni
Bujaće u bremenitom jutarnjem zrnu.

Napuštam ovulirajuću dubinu,
Maše mi ustalasali nemir.
Spuštam gladne ruke na tminu,
Spreman da zagolicam svemir.

Aleksandar Antić
Aleksandar Antić

Aleksandar Antić
Rođen je 21.10.1983. u Nišu. Tu je završio osnovnu i srednju školu, kao i Filozofski fakultet, grupa za anglistiku. Radi kao prevodilac. Bavi se poezijom i aforizmima.