fbpx

Spasoje Joksimović: Sve je u zupčanicima

Foto: Dušan Stojančević

Lako mogu da se poseku šume
kojih se plašimo
zbog namerne mistifikacije

pa da ne ostane ni strah

Ne zaboravljamo da vodimo računa
kakvo je bespuće u pitanju,
navikli na imitaciju snegova u naznakama

Bajka je u kvadratima inja,
pritisnutoj pauzi za sreću

priči o prispeću na vrhove,
posle kojih sledi bez inja sleđen prostor

Nikada nisam video toliki mesec danju,
naznaku za opstanak,
distanciranje u odnosu na (sve)prisutne odgovore

otklonjeno težište,
demistifikaciju rožnjače

Neka(d) čuda deset minuta bde nad nama
kao reč otkrivena u odnosu

sećanje na akustiku kašlja

I da je budno lice snežne kraljice,
kao identitet naspram božijeg,
ne bi naškodilo pticama

Spasoje Joksimović
Spasoje Joksimović
Pesnik i teolog, preplitanje u traženju odgovora.