fbpx
spot_img

Mala radionica „Sličnosti i razlike“

Otkrivanje i poštovanje razlika među decom

Osmislila i realizovala: Nada Kljajić

Radionicu radili učenici I-3 OŠ „D.Obradović“ Opovo, IO „Olga Petrov“ iz Barande.

Napomena: radionica je namenjena učenicima nižeg školskog uzrasta. Objavljena je u Prosvetnom pregledu.

Uvodni deo:

Izvesti nasumično dva učenika iz odeljenja i sa đacima komentarisati njihove fizičke (spoljašnje) sličnosti i razlike. Nakon toga izvedenim đacima postaviti sledeća pitanja:

-Šta voliš da jedeš?

-Koju životinju najviše voliš?

-Ko ti je najbolji drug?

-Šta voliš u školi da radiš?

-Čega se bojiš?

-Šta te čini srećnim?

Na osnovu njihovog odgovora pronalaziti sa učenicima sličnosti i razlike.

Zaključak ovog uvodnog dela je bio: da su uočljive i spoljašnje i unutrašnje razlike i sličnosti i da se trebaju poštovati.

Glavni deo:

Podeliti učenicima po polovinu jasno nacrtanog crteža nekog od simbola, koji mogu biti namenski tj. tematski (npr. jabuka, slovo, lopta, i slično). Nije poželjno da u paru dobijaju dobijaju isti deo crteža, da ne bi pregledali jedan od drugoga dok ga budu bojili.

Gotovi delovi crteža se spajaju u celinu koja se kači na pano ili lepi na tabli. Učenici treba da uoče različitost u doživljavanju istih stvari (u ovom slučaju u načinu bojenja crteža). Podsetiti đake na pravo svakoga da slobodno iskazuje svoje mišljenje. Kao i na obavezu da uvažavamo tuđa mišljenja i različitosti.

Zaključni deo:

Na kraju časa izvesti zaključak:

Svako od nas različito doživljava stvari oko sebe.

Različito ispoljava svoje emocije.

Različito se ponaša i ima različita interesovanja itd.

Različitost ne treba da bude prepreka među ljudima već lepota (jer čini zadovoljstvo, izaziva sreću, jedinstvo i poštovanje) kao i crteži koje su đaci na kraju spojili u jedan.

 

Nada Kljajić
Nada Kljajićhttp://nadakljajic.blogspot.com/
Učiteljica, pisac, slikar, maštar,...Voli igru, druženje, ples, muziku. Navija za ljubav, savest, razum, duhovnu glad.