fbpx

Peko Laličić: Na pragu

Na pragu sam onoga što JUČE KUĆA BEŠE.
NA PRAGU DVADESET PRVOGA VEKA.
Umesto laveža, graje i smeha – JEZA.
Jeza me dočeka.

Spržene trave prekrile glave krvlju okupanih,
a grabljivice čereče JEDINOG PETLA
i NEOGLAŠENU ZORU onih
koje ne služi ISTORIJSKO PAMĆENJE.

Sa drugoga plota spremna za NOVI LET
uspravi se BELA PTICA anđeoskog lika.
U kljunu joj MASLINOVA GRANČICA,
u očima DOVOLJNO SVETLA.
Dovoljno za VELIKI LET.

Peko Laličić
Peko Laličić
Član Udruženja književnika Srbije i redovni član Matice srpske, rođen 1944. godine u Gusinju, živi u Majdanpeku. Master je menadžmenta, diplomirani politikolog i upravni pravnik. Običan, dobrim i dobronamernim ljudima dostupan čovek koji čini sve da život ne bude politika. Piše savremenu, rodoljubivu, haiku i poeziju za decu, aforizme, prozu, recenzije i prikaze knjiga. Objavio je trinaest knjiga (sedam poezije, četiri aforizama i dva romana). Romani su mu doživeli po dva izdanja.