fbpx

POZIV na FOTO I POETSKO – PROZNI KONKURS „(NE)humani ljudi“

19830_1633103116908462_1850988399827353441_n

 

FOTOKONKURS

Udruženje balkanskih umetnika raspisuje konkurs za učešće na izložbi amaterskih fotografija u okviru programa “Uključivanje pripadnika marginalizovanih grupa u tokove savremenog kulturnog stvaralaštva”

1. Organizator
Udruženje balkanskih umetnika u saradnji sa Udruženjem Inspiracija Zrenjanin i Kulturnim centrom Zrenjanina

2. Tema konkursa
«Život marginalizovanih grupa u zajednici, njihova prava i obaveze»
Učesnicima se ostavlja sloboda da, u skladu sa zadatom temom, izraze svoje ideje i ispolje kreativnost. Fotografije treba da prikazuju sa čime se to pripadnici marginalizovanih grupa svakodnevno suočavaju u našoj zajednici.

3. Učesnici
Na konkursu mogu učestvovati amateri fotografi/kinje sa prebivalištem na teritoriji Balkana.

4. Žiri
Fotograije će ocenjivati stručni žiri sačinjen od predstavnika Udruženja balkanskih umetnika i Udruženja Inspiracija.

5. Nagrade
Žiri će odabrati tri rada koja će biti simbolično nagrađeni, kao i dvadeset radova koji će biti izloženi u okviru manifestacije XII noći muzeja u KC Zrenjanin počevši od 16.05.2015.
Izložba rad

6. Broj i veličina fotografija
Svaki učesnik može poslati najviše 3 (tri) različite crno – bele ili fotografije u boji.
Fotografije se primaju isključivo u elektronskoj formi.
Format fotografije je JPG, PNG, GIF
Dimenzije fotografije:
maksimalna dimenzija duže strane 3.500 px, 300dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 8 i 10.

7. Priprema fotografija
Fotografije moraju biti izvorne, bez intervencija u vidu montaže ili grafičke
obrade dela, koje menjaju kompoziciju i elemente.

Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade, poput uobičajene korekcije boje/kontrasta.

8. Obeležavanje fotografija
Svi radovi moraju biti propisno obeleženi, tako što svakom radu autor treba da da naziv, te da navede lokaciju i vreme fotografisanja.

9. Prijava i slanje fotografija
Uz fotografije obavezno poslati popunjen prijavni formular.
Fotografije se dostavljaju na mejl [email protected]
(maksimalna veličina po mejlu 20mb)

10. Autorska prava
Svaki učesnik konkursa mora biti autor ili nosilac autorskih prava za fotografiju koju prijavljuje na konkurs.
Autor ostaje jedini vlasnik autorskih prava nad svojim fotografijama.
Organizator se obavezuje da, u slučaju korišćenja fotografija, vidljivo označi autora.
Autor se odriče nadoknade za reprodukovanje radova na sajtu, publikacijama,
katalozima, plakatima i drugim štampanim materijalima organizatora.

Radovi dostavljeni organizatoru, radi učešća na konkursu se ne vraćaju. Učesnici su dužni da za ove radove, putem prijave saglasnosti, trajno prenesu prava za upotrebu fotografija u propagandne svrhe Udruženja balkanskih umetnika i Udruženja Inspiracija.
Organizator ne snosi odgovornost za eventualno kopiranje, neovlašćeno objavljivanje, i sl. prispelih i objavljenih fotografija.
10997706_1633103000241807_8323937166751021382_n

 

POETSKO PROZNI KONKURS

Udruženje balkanskih umetnika raspisuje konkurs za učešće u Međunarodnoj elektronskoj zbirci pesama i kratkih priča pod nazivom “(NE)humani ljudi“.

Tema konkursa
«Život marginalizovanih grupa u zajednici, njihova prava i obaveze»
Učesnicima se ostavlja sloboda da, u skladu sa zadatom temom, izraze svoje ideje i ispolje kreativnost. Radovi treba da prikazuju sa čime se to pripadnici marginalizovanih grupa svakodnevno suočavaju u našoj zajednici.

Konkurs je otvoren od 26.03 – 01.05.2015. godine
Uslovi konkursa:
Tekstovi radova moraju biti dostavljeni u Word document-u
Font: Times New Roman
Veličina fonta: 12

Na konkurs se dostavlja 1 pesma i/ili 1 kratka priča (jedna osoba može da pošalje i pesmu i priču)
Radovi se dostavljaju putem e-maila i to na: [email protected] sa naznakom ZA ZBIRKU “(NE)humani ljudi”
Konkursna komisija neće razmatrati radove koji nemaju slova sa kvačicama (č, ć, ž, š, đ ako su pisana latiničnim pismom ili nj-њ, lj-љ ako su pisani ćiriličnim pismom), kao i radove koji prelaze 28 redova, sa proredima.
Kratke priče ne smeju prelaziti dve A5 strane.
Na konkurs se mogu prijaviti svi koji pišu na jezicima Balkana, kao i ostali iz drugih zemalja, ali uz obavezan prevod na neki do balkanskih jezika. Radovi se dostavljaju potpisani imenom i prezimenom, gradom i državom iz koje je autor.

UDRUŽENjE BALKANSKIH UMETNIKA
UDRUŽENjE BALKANSKIH UMETNIKAhttp://ubu.mojsajt.rs/
Nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti savremenog kulturnog stvaralaštva i to kroz književnost, slikarstvo, fotografiju, muzički i scenski angažman, sa posebnim osvrtom na afirmaciju mladih u cilju održivosti i unapređenju postojećeg i kreiranju novog kulturnog života društvenih zajednica na Balkanu.