fbpx
spot_img

Roditelji ocenjuju vrtiće i škole

RODITELjI svih đaka u Srbiji dobijaće na početku školske godine formular sa 40 pitanja na koja treba da odgovore, a tiču se uglavnom njihovog zadovoljstva radom škole. Upitnike će slati škole, sa idejom da im to pomogne da unaprede sopstveni rad, ali i da pokušaju da roditelje, koje obično interesuje samo ocena u dnevniku, uključe u rad škole.

Da li deca imaju privatne časove i zbog čega, da li nastavnici poštuju učenike, da li bi roditelji voleli da se uključe u školske aktivnosti, i u koje, kakav je kvalitet roditeljskih sastanaka, da li savet roditelja ima uticaj na odlučivanje – samo su neka od pitanja na koja će odgovarati. Upitnik je izradio Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja, i to u tri varijante – za predškolske ustanove, za osnovnu školu (pri čemu ga roditelji učenika mlađih i starijih razreda odvojeno popunjavaju) i za srednje škole, gde se pokrivaju specifičnosti i gimnazija i srednjih stručnih škola.

– Upitnik smo izradili na zahtev Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoj, za potrebe samovrednovanja škola – kaže Gordana Čaprić, zamenica direktora ovog zavoda. – Upitnik školama može da pomogne da brzo pokrenu inicijative, unaprede svoj rad, da na pravi način uključe roditelje u obrazovni proces… Korist treba da imaju svi učesnici – prvo škola, a potom roditelji i, najvažnije, učenici.

Među 40 pitanja na koja će roditelji odgovarati nalaze se svi segmetni rada škole. Treba da se izjasne da li su zadovoljni radom škole, okruženjem u kojem njihova deca uče, kvalitetom časova, dopunske i dodatne nastave… Na pitanje o privatnim časovima treba da odgovore iz kojih predmeta ih deca imaju i zbog čega. Ponuđeni su i odgovori – da bi imali bolju ocenu, zbog lošeg predznanja, zbog nezadovoljavajućeg kvaliteta rada na času, da bi postigli znanja veća od onih koja dobijaju na času…

– Kada dobiju odgovore, tamo gde bude veliki broj preklapanja biće jasan pokazatelj školama da nešto nije u redu, ili, s druge strane, da je veoma dobro, ako se većina tako izjasni – dodaje naša sagovornica. – U izradi upitnika učestvovao je veliki broj nastavnika, roditelja i stručnih saradnika. Proverili smo ga na grupama iz nekoliko gradova i dobili jasne pokazatelje. Kada upitnici stignu u škole, pomoći ćemo kolegama instrukcijama i dodatnim programskim alatom kako da ga statistički što lakše obrade, da bi mogli da koriste dobijene podatke.

Podaci treba da služe za internu evaluaciju škola, što je prvi korak u proveri kvaliteta i njegovom unapređenju. Drugi korak je eksterna provera. Do sada nije odlučivano o tome. Još nije odlučeno da li će ove podatke prikupljene na reprezentativnom uzorku škola koristiti i Ministarstarstvo prosvete kako bi dobilo širu sliku celokupnog obrazovnog sistema i u skladu sa tim popravljalo sistem.

ANONIMNI ODGOVORI

Upitnik je dobrovoljan i anoniman, ali se očekuje da ga svi roditelji popune, jer treba da donese poboljšanje kvaliteta rada škole. I zakonom je, kaže Gordana Čaprić, predviđeno da škole moraju da proveravaju da li su i u kojoj meri korisnici njenih usluga zadovoljni.

 

Izvor: Novosti

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.
WordPress PopUp Plugin