fbpx
spot_img

Saopštenje Svetskog saveza slepih povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Toronto, Kanada: 3. decembar je dan kada ceo svet slavi osobe sa invaliditetom i njihovu punu i ravnopravnu uključenost u društvo. Tema Ujedinjenih nacija za ovu godinu je „Postizanje 17 ciljeva za budućnost koju želimo,“ a što se odnosi na ciljeve održivog razvoja. Ove ciljeve je usvojila Generalna skupština UN u septembru 2015. godine, a imaju nekoliko eksplicitnih referenci na osobe sa invaliditetom. U ciljevima održivog razvoja, ove reference obezbeđuju da će osobe sa invaliditetom biti uključene u glavne međunarodne razvojne tokove koji će trajati do 2030. Ovi ciljevi se bave čitavim nizom tema kao što su zdravlje, obrazovanje, mir i odnosi među polovima. Cilj br. 8 je: „Promovisanje podržanog, inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta, punog i produktivnog zapošljavanja i pristojnih uslova rada za sve“. Ovaj cilj je i jedan od glavnih prioriteta za Svetski savez slepih.
Uprkos napretku u obrazovanju, rehabilitaciji, tehnologiji i društvenim stavovima, slepe i slabovide osobe su još uvek uglavnom nezaposlene u svim delovima sveta. U razvijenim zemljama, stopa zapošljavanja slepih je samo oko 25 posto, a u zemljama u razvoju, broj zaposlenih slepih pada ispod 10 procenata.
„Slepi i slabovidi žele da rade i sposobni su da rade. Jedina stvar koja ih u tome sprečava jeste nedostatak mogućnosti,“ rekao je dr Fredrik Šreder, predsednik Svetskog saveza slepih. On je dalje izjavio da je „slepima i slabovidima potreban pristup dobrom obrazovanju, asistivnim tehnologijama, i neko ko će im pružiti šansu da pokažu ono što mogu“.
Budućnost kakvu želi Svetski savez slepih je ona u kojoj će sve osobe sa invaliditetom, uključujući i slepe i slabovide, imati puni pristup unosnom zaposlenju, ravnopravno sa osobama bez invaliditeta. Da bismo postigli taj cilj, potrebno je da se suočimo sa preprekama koje i dalje sprečavaju slepe da se zaposle. Te prepreke još uvek uključuju i nedostatak Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom na radnom mestu ili u procesu zapošljavanja, nedostatak znanja potrebnog za podršku i/ili obuku slepih i slabovidih radnika i mnoge preostale stigme ili pogrešna shvatanja koja mnogi ljudi još uvek imaju prema slepim i slabovidim osobama kao što je uverenje da su slepe osobe manje sposobne nego njihovi videći vršnjaci ili da su skuplji nego drugi radnici.
Nedavna Ipsos studija sprovedena u Kanadi za Kanadski nacionalni institut za slepe (CNIB) pokazala je da bi 70 posto Kanađana biralo videćeg kandidata a ne slepog, čak i onda kad su oba kandidata jednako kvalifikovana Ovakve predrasude protiv zapošljavanja slepih nisu jedinstvene samo za Kanadu; nažalost, one su istinski globalni problem.
Za borbu protiv ovih prepreka i predrasuda, Svetski savez slepih ima vebsajt o zapošljavanju koji se zove Projekat Aspiro (Project Aspiro), koji je namenjen obezbeđivanju veština i resursa za slepe i slabovide učenike i tražioce posla, s ciljem da im pomognu da nađu posao. Na vebsajtu se takođe naglašava sveukupna uloga koju imaju poslodavci, a tu su i resursi za pomoć poslodavcima da zaposle i zadrže slepe i slabovide radnike.
Pored toga, Kanadski nacionalni institut za slepe je nedavno pokrenuo kampanju za zapošljavanje koja nosi naziv EmployAbility, koja sadrži korisne resurse i informacije i za one koji traže posao i za poslodavce.

Svetski savez slepih je globalna organizacija koja predstavlja oko 285 miliona ljudi širom sveta koji su slepi ili slabovidi. Članovi su organizacije koje vode slepi ljudi i govore sami u svoje ime i organizacije za slepe, u preko 190 zemalja, kao i međunarodne organizacije koje rade u domenu oštećenja vida.

s engleskog preveo:
Goran Pećanac

Savez slepih Srbije
Savez slepih Srbijehttp://savezslepih.org.rs/
Savez slepih Srbije je osnovan 14. jula 1946. godine. Nastao je kao rezultat težnje slepih da rade organizovano na ostvarivanju svojih specifičnih potreba i interesa. To je jedina reprezentativna organizacija slepih u Srbiji, a najveća je što se tiče udruženja slepih, kako po broju članova, tako i po aktivnostima koje vrši u cilju zadovoljavanja potreba i interesa svojih članova i ove kategorije osoba sa invaliditetom uopšte.