fbpx
spot_img

Stipendiranje studenata Univerziteta u Nišu na Malardalen univerzitetu 2018-2019

Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+, objavljuje  konkurs za stipendiranje studenata na Malardalen univerzitetu u Vasterasu (Švedska).

 

Trajanje konkursa do 3. oktobra 2018.

 

Ko se može prijaviti na konkurs?

 • Studenti Računarstva i informatike na Elektronskom fakultetu koji u oktobru upisuju 4. godinu osnovnih i 1. godinu master studija
 • Studenti Računarskih nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu koji u oktobru upisuju 3. godinu osnovnih i 1. ili 2. godinu master studija

*Malardalen Univerzitet izuzetno dozvoljava uslovno prijavljivanje studenata završne godine osnovnih studija za mobilnost na nivou master studija. Prijave ovih studenata biće validne pod uslovom da naknadno, nakon upisa krajem oktobra ili početkom novembra 2018. godine, dostave potvrde da su upisali master studije.

 

OBAVEZNO proučiti Uslove za prijavljivanje na konkurse za mobilnost studenata dostupne na sajtu Univerziteta (https://www.ni.ac.rs/saradnja/uslovi‐za‐prijavljivanje‐na‐konkurse)

 

Početak studijskog boravka: letnji semestar 2018/2019

 

Iznos mesečne stipendije za životne troškove je 850 evra, a korisniku sleduje i jednokratna nadoknada putnih troškova (iznos stipendije je određen programom Erasmus+ kada studenti iz partnerske zemlje kao što je Republika Srbija putuju u prvu grupaciju programskih zemalja, gde se nalazi Švedska).

 

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erasmus+.

 

Obavezna dokumentacija za prijavu kandidata:

 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku, potpisano (1 stranica)
 • Biografija studenta na engleskom jeziku – Preporuka: koristiti Europass model
 • Prepis ocena (Transcript of Records) sa fakulteta preveden na engleski jezik od zvaničnog sudskog prevodioca
 • Potvrda o trenutnom statusu na fakultetu prevedena na engleski jezik (ovaj dokument nije potreban ako je informacija o trenutnom statusu navedena u prepisu ocena)
 • Potvrda o nepoloženim predmetima iz kojih je student pohađao nastavu (obrazac u prilogu)
 • Dokaz o znanju engleskog jezika (B2)
 • Kopija pasoša (samo 1. strane sa slikom)
 • Predlog ugovora o učenju (u prilogu)

 

Molimo vas da prijave sa dokumentacijom u PDF formatu dostavite putem E-mail-a na ove adrese:

 • prof. dr Ivica Manić, Institucionalni koordinator Programa ERAZMUS+: [email protected] i
 • G-đa Jelena Čivljak, Kancelarija za medjunarodnu saradnju Univerziteta u Nišu: [email protected]

sa napomenom Prijava za Erasmus+ ICM boravak na Univerzitetu Malardalen.

 

Osim toga, molimo kandidate da prijave dostave i Administrativnom koordinatoru na svom fakultetu (https://www.ni.ac.rs/images/ERASMUS-KONTAKT-OSOBE-2018.pdf) radi postavljanja na monitoring platformu za praćenje programa mobilnosti Univerziteta u Nišu.

 

Prijave koje nisu postavljene na platformu NEĆE biti razmatrane!

 

Rok: 03. oktobar 2018. godine do 15:00 časova

 

Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane Kancelarije za medjunarodnu saradnju i Institucionalnog koordinatora Univerziteta u Nišu biće rangirane od strane Komisije Univerziteta u Nišu i dostavljene Univerzitetu Malardalen kao nominacije za studijski boravak. Malardalen Univerzitet vrši konačan izbor kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Nišu.

Izvor: najstudent.com

Zoran Todorović
Zoran Todorović
Osnivač „Pokazivača“. Tvorac novakovanja. Čovek koji od života želi sve ili ništa, a trenutno živi negde između.