fbpx

Ратна штета – научна дисциплина

Универзитет у Крагујевцу Правни факултет је 26. септембра  одбраном доктората „Ратна штета причињена од Немачке на територији Краљевине Југославије и обештећење жртава из Србије” студента докторске академске струке Драгана Нововића из Новог Пазара, у науку увео нову дисциплину „Ратну штету.

Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације у саставу проф. др Бојан Милосављевић редовни професор и продекан на Правном факултету у Београду, Проф. др Драган Батавељић и проф. Правног факултета у Крагујевцу,  доц. др Милан Рапајић Правног факултета у Крагујевцу и ментор др Милан Палевић редовни професор у Крагујевцу објавила је: да је кандиндат Драган Нововића из Новог Пазара самостално обрадио и образложио научне закључке до којих је дошао деценијским трудом  и одбранио докторску дисертацију под називом „Ратна штета причињена од Немачке на територији Краљевине Југославије и обештећење жртава из Србије” стекавши звање научног степена доктора правних наука.

После овог успешно одбрањеног доктората очекујемо да он буде објављен као књига. Највероватније ће уследити један већи притисак на државне органе да донесу закон који би омогућио реализацију и оснивање фонда за обештећење жртава. Значај доктората је сваки будући корак по том питању, рекао је председник комисије проф. др Бојан Милосављевић.

Miloš Ignjatović
Miloš Ignjatović
Priređivač Šumadijskog ateljea. Fotoreporter ,,Blica'', ,,LID-'a'', ,,Sportskog žurnala'', ,,Svetlosti'', ,,KG novina'', ,,Politike''.