fbpx
spot_img

Andrej Jovanović: Politička antropologija

Politička antropologija možda deluje kao neuobičajen termin, ali činjenica je da antropologija kao nauka ima štošta da kaže o politici. U današnjim modernim društvima, politika deluje kao nezaobilazan, neizostavan segment društvenog života, jer utiče na dobrobit i funkcionisanje celog društva. Odnosno, tako nas bar socijalna i politička teorija uče. Antropološka teorija pak, stvari postavlja upravo suprotno; društveni život je taj koji proizvodi i kanališe politiku, koja je izraz moći i legitimiteta narodne volje. U tom svetlu, uputno je napraviti razliku koju antropologija pravi između politike i političkog; politika (imenica) se ovde upotrebljava u svom najširem značenju, kao skup strategija i odluka kojima se upravlja društvenim i kulturnim životom, dok se termin političko (glagol) ovde upotrebljava kao dinamička kategorija, kao skup svega onoga na osnovu čega su pomenute strategije i odluke moguće. Na taj način politička antropologija, proučavajući srodstvo, mitove, legende, društvene i kulturne obrasce, istražuje i objašnjava elemente političkog u tradicionalnim zajednicama.

Prethodni tekst
Sledeći tekst
Andrej Jovanović
Andrej Jovanović
Pripadnik Milenijumske ili Y generacije, rođen 1986. u Beogradu. Završio sam Filozofski Fakultet, Odsek za etnologiju i antropologiju. Kao humanistički i filantropski nastrojen antropolog, sa usmerenjem na terenska i kvalitativna istraživanja, posedujem iskrenu želju za doprinosom plemenitim ciljevima na širokom spektru primene društvenih nauka.