fbpx
spot_img

Karikikatura dana

Dajući ili davajući?
Piše se dajući (: davati)

Pravilan oblik glagolskog priloga sadašnjeg glagola davati je dajući. Ovaj oblik je nastao dodavanjem nastavka -ći na pun oblik 3. lica množine prezenta: daju + -ći > dajući. Nedopustiv je oblik davajući.
www.pitajtelektora.com

Karikatura: Bojan Jokanović

 

Bojan Jokanović
Bojan Jokanović
Rođen 2. maja 1985. godine u Tuzli, živi u Doboju. Diplomirani Teolog, radi kao vjeroučitelj. Bavi se crtanjem, sviranjem gitare…"satiričnim" temama iz svakodnevnog života, ne/kulture, obrazovanja, mentaliteta...Čovek pre svega.