fbpx

MOŽDA

Možda
u tvojim očima
nema više sjaja
kao onda…
kada si bila
zaljubljena devojčica…

Možda
Sećaš se tih dana
Vidiš me u mislima
Kako hrlim da budem tu,
Pred tobom…tvojim očima…

Možda
Sećam se i ja
U noćima i nekim jutrima
Maglom prosutom po sećanjima
A ipak znam
Da to si TI
Ta moja zaljubljena devojčica…

I opet
Možda…tako se vraća sjaj u tvojim očima…

na dan, 25.04.2014.god.

Slađana Nedeljković
Slađana Nedeljković
Volim da pomerim granice da bi se svet video mojim očima. Realnost može biti obojena i malo drugačija - nasmejana mojim i vašim emocijama. Na putu traganja za nežnošću koja je (tu negde) u svakom čoveku.