fbpx

Planeta stripa: crnogorski izdanci – II deo

 

Lazo Sredanović
www.montenegrina.net

  Rekosmo da crnogorski strip ne možemo posmatrati samo kao delatnost ljudi koji su ponikli i proslavili se uglavnom na tom tlu, i koji su uglavnom baš po stripu i poznati. Dakle, u pitanju je i naglasak na određenom umetničkom delokrugu…

Ako uzmemo u obzir određenu slikarsku tradiciju (Cetinje, i šire), bavljenje karikaturom i ilustracijom, rad na kompjuterskoj animaciji (reklame, ili video igre) i ostale oblike likovno-vizuelnog izražavanja, uvidećemo da bi neki ljudi bili zaslužniji da budu pomenuti u nekim drugim stvaralačkim oblastima. Ipak, pošto manje ili više imaju veze sa stripom, ne mogu biti izostavljeni neki od dole navedenih stvaralaca:

 

 

 

http://www.cartoongallery.eu/englishversion/gallery
http://www.cartoongallery.eu/englishversion/gallery

 

Veteran Luka Lagator (r. 1945.) član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1978., znatno kasnije stupio i u Udruženje karikaturista. Po

karikaturama je uglavnom i poznat (v. Narcis), a tu je i strip u kratkoj formi Neka, čo’če.

Ozren Miždalo
www.montenegrina.net

 

 

Ozren Miždalo je rođen u Zadru 1982., a njegov rad ilustrujemo tablom iz ozbiljnog stripa On The Road.

 

 

 

 

 

Vladimir Brajović Wilowski – poznat je uglavnom po radu na animaciji u više beogradskih studija, a mogli smo ga zapaziti kao jednog od autora interaktivnih video igara Tajni agent Izzy i Bunga banga re! Nastavio je usavršavanje i rad u inostranstvu, a iz naših izvora se da videti da je radio na svojevrsno futurističkom stripu Wolf’s Ridge.

Kao predstavnika autentičnog lokalnog stripa istakao bih i Mirka Zulića (v. komični kaiš porodičnog stripa), a radi kompletiranja ovog pregleda pomenućemo još Darka Drljevića i Gorana Šćekića.

 

 

 

 

www.montenegrina.net
www.montenegrina.net

Da podsetimo, širi prikaz rada pomenutih autora može se proučiti na sajtu www.montenegrina.net/umjetnost/strip,

Kome se posebno zahvaljujemo na materijalu.

Mišo Koprivica
Mišo Koprivica
Mišo Koprivica je od svog ranog opismenjavanja veliki ljubitelj stripova, a tu sklonost nije zasenio ni razvoj interesovanja prema lepoj književnosti, raznolikoj stručnoj literaturi, prema raznim (sup)kulturnim sadržajima uopšte. Svoje malo bekstvo i nadgradnju nad zamućenom kolotečinom nalazi i u pisanju i konzumiranju poezije, uživanje u slušanju muzike i skromnim porodičnim kretanjima. Oženjen je i otac dvoje dece.