fbpx

Sjeme ljubavi

Tek kap rijeke sam što pokreće žrvanj,
zrno na hladnu kamenu,
sjeme na neplodnoj zemlji,
tračak svjetla,
krijesnica,
ptiče na ramenu
Tek krik sudbine,
svjetlucava prašina sam,
prolaznosti vremena još jedan hir,
korak u hodu,
radost i tuga,
nada,
ljubav,
nemir i mir

Sakiba Harčević
Sakiba Harčević
Rođena 8.2. 1964. godine u Rijeci. Poeziju pišem od trinaeste godine. Izdala elektronsku zbirku " U svijetu ljubavi". Član sam HKD (Hrvatskog književnog društva). Pojedine pjesme zastupljene su mi u zbornicima "Književno Pero","Nek živi ljubav"," kao čvorom more na dlanu"…