fbpx
spot_img

Zanimljiva pedagogija: Alternativne škole– Montesori škola

Škole koje rade po Montesori metodi su još jedna vrsta brojnih alternativnih škola.
Da podsetim, alternativne škole su nastale kao težnja da se uklone ili umanje slabosti tradicionalne škole i tradicionalnih metoda vaspitanja i obrazovanja.
Marija Montesori (1870-1952) prvo obrazovanje koje je stekla bilo je medicinsko, i tokom rada u psihijatrijskoj klinici došla je u dodir sa decom sa smetnjama u psihičkom razvoju. Želela je da podstakne njihov intelektualni razvoj i tako je došla na ideju o primeni drugačijih metoda vaspitanja i obrazovanja.
Ubrzo je započela svoj rad sa predškolskom decom. Na osnovu podataka do kojih je dosla sistematskim posmatranjem ona je organizovala prirodnu sredinu, odnosno sredinu koja ne ometa dečiji razvoj i koja je podsticajna za razvoj i vežbanje dečijih sposobnosti.
Montesori metoda:
-Učitelji u Montesori školama treba da posmatraju i uočavaju dečije sposobnosti kako bi usmeravali decu da ih razviju.
-Prostor Montesori škole je organizovan tako da omogućava slobodu kretanja, slobodu izbora materijala za rad kao i slobodu izbora oblasti učenja (muzičko, likovno, pisanje i čitanje…). Svaki kutak prostora je organizovan da poseduje potreban materijal za jednu oblast učenja.

Foto: google images
Foto: google images

 

-Učitelji prate razvoj svakog deteta, pomoć pružaju samo ukoliko je učenik zatraži, akcenat je na usmeravanju na samostalni razvoj svakog deteta.
-Dete uči istraživanjem, i ono što doživi čulima to nauči.
-Okolina treba da bude podsticajna, a dete usmereno da samostalno razmišlja, zaključuje i dolazi do saznanja samoaktivnošću.
-Dete samostalno rukuje predmetima pri čemu se između ostalog razvija i motorika šake.
-Optimalan razvoj svakog deteta, što znači da se svako dete razvija u skladu sa svojim mogućnostima do maksimuma.
U Montesori školi veliki značaj ima materijal pomoću kog deca uče. On mora biti podsticajan, da ogdovara dečijim potrebama i sposobnostima, omogućava da se uvidi greška u radu, realizuje se učenje od jednostavnijeg ka složenijem, materijali su izrađeni za sva područja nauke, materijal mora da omogućava detetu da samostalno deluje, samostalno uviđa odnose između predmeta, da samostalno zaključuje, i da dolazi do novih saznanja.
Na primer, u Montesori školama postoji deo koji je organizovan kao kuhinja sa svim potrebnim materijalom koji je u skladu sa potrebama deteta (sudovi koji su mali, omogućen pristup radnim elementima za decu i dr), pri čemu dete samostalno (ukoliko je to predmet njegovih interesovanja) vrši radnje u kuhinji. Ukoliko bi nekoliko učenika želelo u isto vreme da se nalazi u kuhinji, oni bi morali da čekaju svoj red i za to vreme bi radili druge zadatke iz druge oblasti.
Svaki kutak u ovim školama je pripremljen za neku oblast učenja, sa potrebnim materijalima.

Cilj ovakvog obrazovanja je da se svako dete razvija individualno, u skladu sa svojim mogućnostima i tempom koji njemu odgovara. Naravno, za sve to je potreban i odgovarajući materijal. Deca ne mogu da posmatraju problem izolovan iz šireg aspekta stvarnosti, zbog toga se u ovim školama gradivo određuje u odnosu na dete, dete se razvija. Izvor saznanja je sopstveno interesovanje deteta i njegovo iskustvo. Učenje se odvija individualno ili u manjim grupama.
Sa ponosom mogu da kažem da i u našoj zemlji postoje Montesori vrtići. Možda ipak ima nade i
za naše obrazovanje i vaspitanje.

Literatura:
Kamenov, E. (2008). Vaspitanje predškolske dece, Beograd: Zavod za udžbenike.
http://www.montesori.org.rs/specijalna-pedagogija–brosura/montesori-metod-i-specijalna-pedagogija
http://www.virtualnigrad.com/Montessori_Decija_kuca_Montessori_metoda-show-29912

Prethodni tekstAforizam dana
Sledeći tekstRecept: Salata od karfiola
Dragana Stojković
Dragana Stojković
Smatram da osobu najbolje poznaju njeni prijatelji, sve njene mane i vrline. Moji prijatelji za mene kažu da sam otvorena, komunikativna, nasmejana i vesela, uvek spremna da probam nove stvari, uporna i da se ne plašim neuspeha, tvrdoglava i da posedujem jak osećaj za pravdu. Studiram pedagogiju, pa smatram da su deca naše najveće blago, i da treba da usporimo i više pažnje posvetimo našim mališanima.