fbpx
spot_img

Da li nenasilje rađa nasilje?

DR ZORAN MILIVOJEVIĆ O ZABRANI BATINA: DA LI NENASILJE RAĐA NASILJE?

Dr Zoran Milivojević o zabrani batina: Da li nenasilje rađa nasilje?

Usvajanje zabrane roditeljima da telesno kazne dete bi moglo ne da smanji, već da poveća stepen nasilja u školama i društvu. I zato sa ovakvim stvarima ne treba eksperimentisati jer je reč o budućnosti naše dece.

 

U raspravi o prihvatljivosti ili neprihvatljivosti povremenog razumnog telesnog kažnjavanja male dece od strane roditelja može da se čuje i argument da „nasilje rađa nasilje”. Ističe se da se takvim načinom kažnjavanja deca podučavaju modelu nasilnog rešavanja konflikata i da izrastaju u osobe sklone nasilju. To je jedan od glavnih argumenata onih koji se zalažu da se roditeljima zakonski zabrani bilo kakvo, pa i najblaže telesno kažnjavanje vlastitog deteta. Kako bi ovakva zabrana onemogućila roditelje da uspostave svoj autoritet prema detetu, poništila neka od osnovnih roditeljskih prava i dužnosti, doprinela širenju epidemije „nemoćnih roditelja”, pitamo se koliko je ovakva argumentacija osnovana.

U starijoj literaturi zaista je moguće naći podatke da odrasli koji su u detinjstvu bili žrtva zlostavljanja mogu da imaju sklonost da zlostavljaju druge. To je objašnjeno psihoanalitičkim konceptom „identifikacija sa agresorom”, prema kojem se zlostavljano dete, verujući da može da bira samo ili da bude žrtva ili da bude agresor, opredeljuje za manje zlo. Kasnija istraživanja u čijem uzorku su učestvovali svi koji su bili kao deca fizički zlostavljani, a ne samo oni koji su kasnije zlostavljali druge, pokazala su da dve trećine maltretirane dece kasnije nisu bile sklone nasilju. Dakle, većina žrtava nasilja kasnije ne postaju vršioci nasilja. Sasvim suprotno od uvreženog stereotipa da nasilje rađa nasilje.

Novija istraživanja o nasilnosti dece takođe demantuju stereotip da je tipični nasilnik i sam žrtva porodičnog nasilja. Rezultati pokazuju da su najviše nasilna ona deca čiji roditelji nisu nikada primenjivali telesno kažnjavanje. To objašnjavamo time što ovu decu njihovi roditelji nisu naučili da podnose frustraciju svojih želja, tako da ona pribegavaju nasilju kako bi naterali druge da im ispune volju. Pri tom ova nikada telesno kažnjavana deca mogu da budu svirepa, sa izraženom ravnodušnošću, bez empatije i saosećanja sa drugima. Njihove žrtve su druga deca, životinje, ali i odrasli: roditelji, vaspitačice i učiteljice. Njihova kasnija sudbina potvrđuje narodnu mudrost: „Tucite svoju decu kada zasluže da ona kada odrastu ne bi tukla vas.”

Kada je reč o telesnom kažnjavanju, mnogi ga pogrešno izjednačavaju sa nasiljem i fizičkim zlostavljanjem. Iako je ovo izjednačavanje suprotno logici i činjeničnom stanju, postoji skriveni motiv koji stoji iza toga. Prema Konvenciji o pravima deteta zabranjeno je nad decom vršiti nasilje, a nije zabranjeno telesno ih kažnjavati. Način da se i telesno kažnjavanje obuhvati Konvencijom je da se na silu podvede pod pravnu kategoriju „nasilje”.

Usvajanje zabrane roditeljima da telesno kazne dete bi moglo ne da smanji, već da poveća stepen nasilja u školama i društvu. I zato sa ovakvim stvarima ne treba eksperimentisati jer je reč o budućnosti naše dece.

 

Izvor: Politika
Sunčica Miščević
Sunčica Miščević
Učiteljica koja veruje da su "misli kao kapi vode. Ako stalno ponavljate iste misli , stvarate ogromnu količinu vode. U početku je barica , pa bara , pa jezero i na kraju - okean. Ako su Vam misli pozitivne , možete plivati u okeanu života".