fbpx

Žena balkanska Branka Vojinović Jegdić

DAMA

Neki kralj crni bacio oko
Pa smišlja kako da pokori
Moje godspodstvo bijelo, visoko
Od želje silne danima gori.

Posla armiju pješaka hrabrih
Započe napad tom prethodnicom,
A onda skokovima brzo nastavi
Da me osvaja vještom konjicom.

Lauferi se onda rasporediše lako
Smišljaju lukavo razne zamke,
Topovi za njima gruvaju jako
Na moje redove zbunjene, tanke.

Hrabro napadam i sve rušim
Ni za kraljicu milosti nemam
Znam šta je skrito u ženskoj duši
Za osvajača okove spremam.

Kralj pade na koljena, pa moli,
Što se drziče sad umiljavaš
Uzalud pričaš da me voliš
Htio si kraljevstvom da vladaš.

Dok moje podanike grupišem
Moj kralj na istom mjestu stoji,
Ja odana za njega uvijek ginem
A on prekorno gubitke broji.

Dosta mi je tog muškog roda
Jedina dama čak ni ruža nema,
Odlazim tamo gdje čeka sloboda
Ratove neka neko drugi sprema.

Branka Vojinović Jegdić
Branka Vojinović Jegdić
Rođena u Pljevljima 1962. godine. Živi u Podgorici. Piše savremenu poeziju, poeziju za djecu, haiku, prozu, aforizme, satirične priče, prikaze knjiga a bavi se sakupljanjem narodnih umotvorina. Za svoje stvaralaštvo više puta nagrađivana. Haiku poezija prevedena na mnoge jezike i zastupljena u više svetskih antologija. Nagrađivana na međunarodnim konkursima. Objavila knjigu poezije: I tamo me ima. Ostajem u pjesmi je u štampi. Priredila knjigu Pisma balkanskih žena kao i Antologiju haiku poezije u Crnoj Gori, Gorski biseri. Takođe je "ambasador" za haiku poeziju iz Crne Gore pri UNITED TANKA AND HAIKU SOCIETY, najbrojnijoj međunarodnoj udruzi haiku pjesnika u SAD-u, te je na listi EURO top 100 Haiku pjesnika, Krzystoffa Kokota iz Poljske. Član je više književnih klubova. Član Haiku udruženja Srbije i Crne Gore, sa sjedištem u Beogradu. Član UHTS stacioniranom u SAD. Član Udruženja književnika Crne Gore.